top of page
Providers Lo Res.jpg

Abnormal na Pagdurugo  Espesyalista

Kapag ang mga kababaihan mula sa Orange County at Greater Los Angeles area ay dumaranas ng abnormal na pagdurugo at regla, ang mga doktor sa The Women's Health Center sa Fountain Valley, California ay nagbibigay ng ekspertong pagsusuri at paggamot upang matulungan ang mga kababaihan na bumalik sa normal.

o Tumawag sa 714-378-5606

Abnormal na Pagdurugo Q & A

Ang Women's Health Center

Paano Ko Masasabi kung Abnormal ang Aking Mga Panahon?

Karamihan sa mga kababaihan ay nakakaranas ng isang antas ng kakulangan sa ginhawa habang may regla sa panahon ng kanilang buhay. Ito ay karaniwan at hindi bagay na dapat makipag-ugnayan sa isang doktor. Ang ilang mga kababaihan ay mapapansin na ang kanilang mga regla ay lubhang masakit at magiging sanhi ng hindi nila makumpleto ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa pamumuhay. Kung ang isang babae ay nakasanayan na sa isang partikular na antas ng pananakit sa panahon ng regla at napapansin na ang pananakit na ito ay mas matindi o dumudugo nang higit sa normal na antas, maaaring ito ay isang magandang panahon upang makipag-ugnayan sa iyong medikal na tagapagkaloob.

 

Kailan Ko Dapat Makipag-ugnayan sa Isang Doktor Tungkol sa Abnormal na Pagdurugo?

Karamihan sa mga cramping na may kaugnayan sa regla ay tumatagal ng humigit-kumulang tatlong araw. Maasahan ito at karaniwan sa ilang kababaihan. Dapat bigyang-pansin ng mga kababaihan ang kalubhaan ng pagdurugo at tandaan kung ito ay pare-pareho o hindi sa kung ano ang kanilang inaasahan kapag nakakaranas ng regla. Kung ang pagdurugo ay mas malala kaysa sa inaasahan, lalo na habang ang babae ay buntis, ang agarang medikal na atensyon ay maaaring kailanganin. Dapat palaging makipag-ugnayan ang mga babae sa kanilang tagapagbigay ng medikal kung natatakot sila na maaaring may mali sa kanilang ikot ng regla.

 

Anong Uri ng Paggamot ang Magagamit?

Kung matukoy ng isang medikal na tagapagkaloob na walang malubhang mali sa pasyente, ang isang babae ay malamang na magrereseta ng mga anti-inflammatory na gamot tulad ng ibuprofen o naproxen. Ito ay magpapahintulot sa babae na mabawasan ang kanyang sakit at pangangati. Bukod pa rito, ang masahe, ehersisyo, init, mga oral contraceptive, at iba pang mga interbensyon ay maaaring ibigay upang tulungan ang isang babae na bumalik sa normal. Kung ang isang medikal na tagapagkaloob ay nagpasiya na ang pangangati ay sanhi ng isang mas malubhang kondisyong medikal, kung gayon ang isang pamamaraan ay maaaring kailanganin. Ang ilan sa mga pamamaraang ito ay idinisenyo upang alisin ang mga polyp, cyst, fibroid, at endometriosis. Ang agarang pag-alis ng mga komplikasyon na ito ay magbabawas ng sakit para sa pasyente.

bottom of page