top of page

Mga Kaakibat na Ospital at Health Center

Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagbibigay ng access sa mga kababaihang mababa ang kita, hindi nakaseguro, at kulang sa serbisyo sa napapanahong pagsusuri at mga serbisyong diagnostic sa suso at cervical cancer sa pamamagitan ng National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program (NBCCEDP). Sa California, ang programang ito ay tinatawag na,  "Ang Bawat Babae ay binibilang."

Para malaman kung kwalipikado ka para sa isang libre o murang mammogram at Pap test at kung saan magpapa-screen, tumawag sa: 1 (800) 511-2300  

 

MemorialCare-Logo.png

Orange Coast Memorial Center

Numero ng Telepono: (714) 378-7000

Paggawa at Paghahatid: (714) 378-7532

Pag-amin: (714) 378-7503

Obstetrical Education: (800) 636-6742

quest-diagnostics-logo.png

Quest Diagnostics

9900 Talbert Ave., #203
Fountain Valley, CA 92708-5153
 

Numero ng Telepono: (714) 962-3407
Oras ng operasyon:

Lunes Biyernes  

8:00am – 12:30pm &

1:30pm – 5:00pm
 

MemorialCare-Logo.png

MemorialCare Pangangalaga sa Dibdib  Gitna

9900 Talbert Avenue
Fountain Valley, CA 92708
 

Numero ng Telepono: (714) 378-7955
Oras ng operasyon:

Lunes Biyernes

8:00am – 5:00pm

bottom of page