top of page

Patakaran sa Privacy

PRIBADONG PAHAYAG

Kami ay nakatuon sa pagprotekta sa iyong privacy at pagbuo ng teknolohiya na nagbibigay sa iyo ng pinakamalakas at ligtas na karanasan sa online. Ang Pahayag ng Privacy na ito ay nalalapat sa aming Web site ng Practice at namamahala sa pagkolekta at paggamit ng data. Sa pamamagitan ng paggamit sa website na ito, pumapayag ka sa mga kasanayan sa data na inilarawan sa pahayag na ito.

Koleksyon ng iyong Personal na Impormasyon

Ang Kasanayang ito ay nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon, tulad ng iyong e-mail address, pangalan, address ng tahanan o trabaho o numero ng telepono. Nangongolekta din ang Kasanayang ito ng hindi kilalang demograpikong impormasyon, na hindi natatangi sa iyo, gaya ng iyong ZIP code, edad, kasarian, mga kagustuhan, mga interes at mga paborito.

Mayroon ding impormasyon tungkol sa hardware at software ng iyong computer na awtomatikong kinokolekta ng website na ito. Maaaring kabilang sa impormasyong ito ang: iyong IP address, uri ng browser, mga pangalan ng domain, oras ng pag-access at nagre-refer na mga address sa Web site. Ang impormasyong ito ay ginagamit para sa pagpapatakbo ng serbisyo, upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo, at upang magbigay ng mga pangkalahatang istatistika tungkol sa paggamit ng Web site na ito.

Pakitandaan na kung direkta kang nagbubunyag ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon o personal na sensitibong data sa pamamagitan ng mga pampublikong message board, ang impormasyong ito ay maaaring kolektahin at gamitin ng iba.

Hinihikayat ka ng Kasanayang ito na suriin ang mga pahayag sa privacy ng mga Web site na pinili mong i-link mula sa website upang maunawaan mo kung paano kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi ng mga Web site na iyon ang iyong impormasyon. Ang Kasanayang ito ay hindi mananagot para sa mga pahayag sa privacy o iba pang nilalaman sa anumang iba pang mga Web site.

Paggamit ng iyong Personal na Impormasyon

Kinokolekta at ginagamit ng Kasanayang ito ang iyong personal na impormasyon upang patakbuhin ang Web site at ihatid ang mga serbisyong iyong hiniling. Ginagamit din ng Kasanayang ito ang iyong impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan upang ipaalam sa iyo ang iba pang mga produkto o serbisyong makukuha mula sa Kasanayang ito at mga kaakibat nito. Ang Kasanayang ito ay maaari ring makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga survey upang magsagawa ng pananaliksik tungkol sa iyong opinyon sa mga kasalukuyang serbisyo o ng mga potensyal na bagong serbisyo na maaaring ihandog.

Ang Kasanayang ito ay hindi nagbebenta, nagrerenta o nagpapaupa ng mga listahan ng customer nito sa mga ikatlong partido. Ang Kasanayang ito ay maaaring magbahagi ng data sa mga pinagkakatiwalaang kasosyo upang matulungan kaming magsagawa ng istatistikal na pagsusuri, magpadala sa iyo ng email o postal mail, magbigay ng suporta sa customer, o mag-ayos ng mga paghahatid. Ang lahat ng naturang third party ay ipinagbabawal na gamitin ang iyong personal na impormasyon maliban sa pagbibigay ng mga serbisyong ito at kinakailangan nilang panatilihin ang pagiging kumpidensyal ng iyong impormasyon.

Ang Kasanayang ito ay hindi gumagamit o nagbubunyag ng sensitibong personal na impormasyon, gaya ng lahi, relihiyon, o mga kaakibat sa pulitika, nang wala ang iyong tahasang pahintulot.

Ang Kasanayang ito ay magbubunyag ng iyong personal na impormasyon, nang walang abiso, kung kinakailangan lamang na gawin ito ng batas.

Paggamit ng Cookies

Gumagamit ang Web site ng "cookies" upang matulungan ang Practice na ito na i-personalize ang iyong online na karanasan. Ang cookie ay isang text file na inilagay sa iyong hard disk ng isang Web page server. Ang cookies ay hindi maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga program o maghatid ng mga virus sa iyong computer. Ang cookies ay natatanging itinalaga sa iyo, at maaari lamang basahin ng isang web server sa domain na nagbigay ng cookie sa iyo.

Seguridad ng iyong Personal na Impormasyon

Sinisiguro ng Kasanayang ito ang iyong personal na impormasyon mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit o pagsisiwalat. Sinisiguro ng Kasanayang ito ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan na ibinibigay mo sa mga server ng computer sa isang kontrolado, secure na kapaligiran, protektado mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, o pagsisiwalat. Kapag ang personal na impormasyon (tulad ng numero ng credit card) ay ipinadala sa ibang mga Web site, ito ay protektado sa pamamagitan ng paggamit ng pag-encrypt, tulad ng Secure Socket Layer (SSL) protocol.

 

Mga pagbabago sa Pahayag na ito

Paminsan-minsan, ia-update ng Kasanayang ito ang Pahayag ng Privacy na ito upang ipakita ang feedback ng kumpanya at customer. Hinihikayat ka naming regular na suriin ang Pahayag na ito upang malaman kung paano pinoprotektahan ng Kasanayang ito ang iyong impormasyon.

 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono sa  714-880-8666  o sa pamamagitan ng koreo sa 9940 Talbert Avenue, Suite 303, Fountain Valley, CA 92708.

bottom of page