top of page

Impormasyon ng Pasyente ng OB

Narito ang ilang karagdagang mapagkukunan upang matulungan ka sa iyong pagbubuntis.

 

Ang pagsilang ng isang sanggol ay isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay. At para makatulong, nakalap kami ng ilang impormasyon para higit pang matulungan kang maghanda para sa itinatangi na okasyong ito. Upang i-download o  mag-print ng isang form, mag-click sa link ng pamagat. Para i-download o i-print lahat  mga form,  mag-click sa pindutan sa ibaba ng bawat seksyon.

bottom of page