top of page
Providers Lo Res.jpg

Espesyalista sa Pagsusuri ng Kanser sa Suso

Ang mga regular na pagsusuri sa kanser sa suso ay ang pinakamahusay na paraan upang masuri ang kanser sa suso sa mga unang yugto nito. Ang mga doktor sa The Women's Health Center sa Fountain Valley, California ay nagbibigay ng mga mammogram at iba pang regular na serbisyo ng screening sa mga kababaihan mula sa buong Orange County at sa Greater Los Angeles area.

o Tumawag sa 714-378-5606

Pagsusuri ng Kanser sa Suso Q & A

Ang Women's Health Center

Ano ang Breast Cancer Screening?

Ang pagsusuri sa kanser sa suso ay isang karaniwang pagsusulit na kinukumpleto ng isang medikal na tagapagkaloob. Binubuo ito ng pagsusuri sa mga suso para sa mga bukol, nunal, pagbabago sa hugis, paglabas, o pagbabago sa utong. Ang mga kababaihan ay ilalagay sa iba't ibang pisikal na posisyon na nagbibigay-daan sa medikal na tagapagkaloob na matukoy kung mayroong anumang mga pagbabago dahil sa paggalaw. Bukod pa rito, maaaring magsagawa ng mammogram upang masuri ang kanser. Ang mammogram ay isang uri ng x-ray na nagbibigay-daan sa medikal na tagapagkaloob na mag-screen para sa kanser na hindi nakikita ng mata. Kung  sa alinman sa mga pagsusulit, may natuklasang abnormalidad, pagkatapos ay mag-uutos ang medikal na tagapagbigay ng biopsy na ipadala sa isang lab para sa pagsusuri. Ang lab ay maaari ding magbigay ng pagsusuri sa uri ng kalubhaan ng cancerous tissue.

 

Kailan Ako Dapat Magsimulang Magkaroon ng Mga Pagsusuri sa Kanser sa Suso?

Ang mga kababaihan ay pinapayuhan na magsagawa ng pagsusuri sa sariling dibdib buwan-buwan sa gitna ng kanilang regla. Karagdagan pa, ang mga kababaihan ay dapat na ma-screen taun-taon ng kanilang medikal na tagapagkaloob bilang karagdagan sa iba pang mga medikal na eksaminasyon. Karamihan sa mga kababaihang lampas sa edad na limampu ay dapat ding ma-screen gamit ang mga regular na mammogram. Kung itinuring na mataas ang panganib dahil sa family history, ang mga mammogram na ito ay maaaring mas madalas. Makipag-usap sa iyong medikal na tagapagkaloob upang makakuha ng higit pang impormasyon.

 

Ano ang mga Sintomas ng Kanser sa Dibdib?

Kadalasan ang unang sintomas ng kanser sa suso ay isang bukol sa bahagi ng dibdib. Bagama't ang karamihan sa mga bukol ay benign, palaging inirerekomenda na kumuha ng medikal na payo sa tuwing may natuklasang bukol. Bukod pa rito, ang mga sintomas na kailangang ibunyag sa doktor ay kinabibilangan ng pananakit sa kilikili o dibdib na hindi ipinaliwanag, mga pantal sa mga utong o dibdib, mga pagbabago sa pagkakapare-pareho ng balat ng dibdib o utong, isang bukol sa kilikili, makapal tissue sa suso, pagbabago sa laki ng suso, paglabas mula sa utong, pagbabago sa hitsura ng utong, at anumang kondisyon ng balat na nauugnay sa utong o balat ng suso.

bottom of page