top of page
Providers Lo Res.jpg

High Risk Obstetrics Specialist

Ang mga doktor sa The Women's Health Center ay may mga taon ng karanasan sa pagtulong sa mga kababaihan na magkaroon ng malusog na pagbubuntis, kahit na ang pagbubuntis ay mataas ang panganib. Ang mga kababaihan mula sa Orange County at ang Greater Los Angeles area ay nakakahanap ng mahusay na mataas na panganib na serbisyo sa pagpapaanak sa The Women's Health Center sa Fountain Valley, California.

o Tumawag sa 714-378-5606

High Risk Obstetrics Q & A

Ang Women's Health Center

Ano ang High-Risk Obstetrics?

Ang high-risk obstetrics ay ang pangangalagang medikal at paggamot para sa mga babaeng may mataas na panganib na pagbubuntis. Ang mataas na panganib ay nangangahulugan na ang ina o ang sanggol ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng isang isyu sa kalusugan. Ang termino ay maaaring nakakatakot, ngunit ito ay isang termino lamang para sa mga doktor upang matiyak na ang espesyal na atensyon ay binabayaran sa pag-unlad ng pagbubuntis at ang mga pangangailangan ng ina at sanggol. Ang mga karaniwang kondisyon na maaaring sanhi ng mataas na panganib na mga kadahilanan ay ang preterm labor, preeclampsia, mabagal na paglaki o mababang bigat ng panganganak ng sanggol, at mga problema sa inunan.

 

Ano ang Mga Mataas na Panganib na Salik?

  • Mga dati nang isyu sa kalusugan tulad ng cancer, diabetes, epilepsy, altapresyon, o sakit sa bato

  • Paggamit ng alkohol, droga o tabako

  • Edad, kung ang ina ay mas bata sa 17 o mas matanda sa 35

  • Maramihang pagbubuntis

  • Kasaysayan ng pagkakuha

  • Nasuri ang genetic na kondisyon sa sanggol

  • Mga impeksyon kabilang ang HIV, hepatitis C, cytomegalovirus, bulutong-tubig, rubella, toxoplasmosis, at syphilis.

  • Paggamit ng ilang mga gamot

 

Paano Naiiba ang Pangangalaga para sa Mga High-Risk na Pagbubuntis?

Ang pinaka-halatang pagkakaiba ay ang mga babaeng may mataas na panganib na pagbubuntis ay magkakaroon ng mas madalas na mga appointment sa obstetrician. Ang presyon ng dugo ng ina ay maaaring mas regular na suriin at mas madalas na pagsusuri sa ihi ang gagawin upang mabantayan ang pagkakaroon ng preeclampsia at impeksyon sa ihi. Maaaring kailanganin ang higit pang mga ultrasound upang masubaybayan nang mabuti ang paglaki at pag-unlad ng sanggol. Para sa mga matatandang ina, o para sa mga kababaihan na nagkaroon ng mga problema sa genetiko sa mga nakaraang pagbubuntis, maaaring mag-order ang doktor ng higit pang genetic screening. Mas gusto ng maraming doktor na ang mga high-risk na pagbubuntis ay binalak na maghatid sa isang ospital. Posible rin na kung sa tingin ng doktor na ang kalusugan ng ina o sanggol ay nasa panganib na maaaring kailanganin nang maaga ang panganganak.

 

Anong mga Pag-uugali ang Makakatulong upang Magkaroon ng Malusog na Pagbubuntis?

Ang mga buntis na kababaihan ay dapat dumalo sa lahat ng kanilang mga pagbisita sa doktor. Dapat silang kumain ng malusog at balanseng diyeta at uminom lamang ng mga bitamina, suplemento o gamot na inireseta ng doktor, tulad ng pang-araw-araw na suplementong folic acid. Kung aprubahan ng doktor, mahalagang mag-ehersisyo nang regular. Huwag manigarilyo o uminom ng alak o droga. Ang doktor ay maaaring magbigay ng suporta sa pagtigil sa mga ito at iba pang hindi malusog na gawi.

bottom of page