top of page
Providers Lo Res.jpg

Pediatric Gynecology Specialist

Ang mga doktor sa The Women's Health Center sa Fountain Valley, California, ay nagbibigay ng mga serbisyong ginekologiko sa mga kababaihan sa lahat ng edad kabilang ang mga batang babae at kabataan. Mahalaga ang adolescent gynecology upang matulungan ang mga kabataang babae mula sa buong Orange County at ang Greater Los Angeles area na maunawaan ang kanilang mga katawan at kanilang kalusugan.

o Tumawag sa 714-378-5606

Q & A ng Pediatric Gynecology

Ang Women's Health Center

Bakit Kailangan ng Isang Nagbibinata ng Gynecologist?

Habang ang isang kabataang babae ay umabot sa pagdadalaga at pagdadalaga, ang kanyang katawan ay dumaan sa maraming pagbabago sa daan patungo sa pagtanda. Ang mga doktor sa The Women's Health Center ay tumutulong sa mga kabataang babae na maunawaan ang kanilang mga katawan at ang maraming pagbabago na kanilang pinagdadaanan. Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga kabataang babae na maunawaan ang kanilang mga katawan, tinuturuan ng mga doktor ang kanilang mga batang pasyente na matutunan kung paano pangalagaan ang kanilang mga katawan, gamutin ang anumang mga kondisyon na maaaring umunlad, at magbigay ng payo sa sekswal na kalusugan. Ayon sa American College of Obstetricians and Gynecologists, ang mga batang babae ay dapat magsimulang magpatingin sa isang gynecologist sa pagitan ng edad na 13 at 15. Ang mga Pap test ay hindi kinakailangan hanggang ang isang babae ay 21 taong gulang.  Gayunpaman, kung ang isang teenager ay aktibo sa pakikipagtalik, may hindi regular na regla, o mga sintomas na pare-pareho sa pelvic inflammatory disease, o isang sexually transmitted disease, dapat siyang suriin ng isang gynecologist na may karanasan sa mga bagay na ito.

Ang Mga Paghirang ba sa Adolescent Gynecology ay Pareho sa Mga Pang-adulto?

Kapag bumisita ang isang nagdadalaga na babae sa The Women's Health Center, magsasagawa ang kanyang doktor ng ilan sa mga parehong sukat at pagsusuri na mayroon ang mga babaeng nasa hustong gulang sa panahon ng kanilang taunang pagsusuri sa well woman, gaya ng pagkuha ng kanyang timbang at presyon ng dugo at pagtatanong tungkol sa kanyang pamumuhay. Ang doktor ay maaari ding magsagawa ng pelvic exam, kung saan tinitingnan at dinadamdam niya ang labas at loob ng ari upang suriin kung may mga abnormalidad. Ang mga kabataan ay maaaring magkaroon ng magulang, kapatid o kaibigan sa silid kasama nila sa panahon ng pagsusulit.  

Anong mga uri ng mga tanong ang maaaring itanong ng mga batang pasyente?

Nais ng mga doktor sa The Women's Health Center na ang kanilang mga batang pasyente ay makaramdam ng kapangyarihan at kontrol sa kanilang sariling mga katawan. Sasagutin ng doktor ang mga tanong at magbibigay ng payo sa ilang paksa kabilang ang regla, pagbabago ng katawan, at kung paano pangalagaan ang kanyang katawan upang matulungan ang kanyang batang pasyente na maging komportable at kumpiyansa. Maaari ding pag-usapan ng doktor ang tungkol sa mga alalahanin sa kalusugang sekswal tulad ng birth control, pagbubuntis, at mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Maaaring magtanong ang pasyente tungkol sa anumang iba pang isyu na may kaugnayan sa kalusugan tulad ng acne, pamamahala ng timbang, at mga emosyonal at pisikal na pagbabago na nauugnay sa pagdadalaga.

bottom of page