top of page
Providers Lo Res.jpg

Pagsusuri sa Cervical Cancer  Espesyalista

Tulad ng maraming mga kanser, ang cervical cancer ay hindi nagpapakita ng mga sintomas sa mga unang yugto nito. Ang mga kababaihan mula sa Orange County at ang Greater Los Angeles area ay maaaring magkaroon ng regular na pagsusuri sa cervical cancer sa The Women's Health Center, na matatagpuan sa Fountain Valley, California.

o Tumawag sa 714-378-5606

Pagsusuri ng Cervical Cancer Q & A

Ang Women's Health Center

Ano ang Cervical Cancer Screening?

Ang Pap test ay isang regular na screening test na ginagamit upang mahanap ang abnormal na pagbabago ng cell ng cervix at para sa screen para sa cervical cancer. Ang regular na pagsusuri sa Pap test ay ang pinakamahalagang tool sa paghahanap at paggamot sa mga pagbabago sa cervical cell bago sila umunlad sa cervical cancer. Ang inirerekomendang iskedyul ng Pap test ay batay sa iyong edad at mga bagay na nagpapataas ng iyong panganib. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung gaano kadalas gawin ang pagsusuring ito. Kung pinaghihinalaang kanser sa cervix, magtatanong ang iyong doktor tungkol sa iyong medikal na kasaysayan at gagawa ng pisikal na pagsusulit, kabilang ang isang pelvic exam at isang Pap test.

Ang mga pagsusuri upang kumpirmahin ang diagnosis ng cervical cancer ay kinabibilangan ng:

 • Isang colposcopy at cervical biopsy. Ang pagsusulit na ito ay maaaring malaman kung at kung saan ang mga selula ng kanser ay nasa ibabaw ng cervix.

 • Isang endocervical biopsy (o curettage). Ang pagsusuring ito ay upang malaman kung ang mga selula ng kanser ay nasa cervical canal.

 • Isang cone biopsy o loop electrosurgical excision procedure (LEEP). Minsan inirerekomenda ang mga pagsusuring ito na alisin ang cervical tissue para sa pagsusuri sa ilalim ng mikroskopyo.

Ano ang mga Sintomas ng Cervical Cancer?

Ang mga abnormal na pagbabago sa cervical cell ay bihirang magdulot ng mga sintomas. Kung ang cervical cell ay nagbabago ng pag-unlad sa kanser, ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

 • Pagdurugo ng ari na hindi normal, gaya ng sa pagitan ng regla, pagkatapos ng sex, o pagkatapos ng menopause

 • Sakit habang nakikipagtalik

 • Hindi normal ang paglabas ng vaginal

 • Isang makabuluhang hindi maipaliwanag na pagbabago sa iyong ikot ng regla

Ang mga sintomas ng advanced na cervical cancer ay maaaring kabilang ang:

 • Anemia dahil sa abnormal na pagdurugo ng ari

 • Patuloy na pananakit ng pelvic, binti, o likod

 • Mga problema sa ihi dahil sa pagbabara ng bato o ureter

 • Paglabas ng ihi o dumi sa ari. Ito ay maaaring mangyari kapag may nabuong abnormal na butas (fistula) sa pagitan ng puki at ng pantog o tumbong

 • Pagbaba ng timbang

Gaano kadalas Ako Dapat Magkaroon ng Pagsusuri sa Kanser sa Servikal?

Karamihan sa mga kababaihan ay inirerekomenda na magpa-pap smear tuwing 3 taon maliban kung siya ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng cervical cancer. Pagkatapos ng 30, ang iskedyul ng pap smear ay maaaring magbago sa bawat 5 taon kung kasama ang pagsusuri sa HPV at negatibo.

bottom of page